Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

pannaklio
7106 e6ae
Reposted fromTenSigis TenSigis viahardkorwey hardkorwey
6115 89cc 500

catsandkitten:

Waiting for me to let my guard down

Reposted fromaallenwalker aallenwalker viaHypothermia Hypothermia
pannaklio
pannaklio
5367 8c2b
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viasziiiz sziiiz
pannaklio
5838 b9ae
Reposted fromveez veez viaciarka ciarka
pannaklio
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viakartoNik kartoNik
pannaklio
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciarka ciarka
3488 2e8c 500
pannaklio
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viayield-to-me yield-to-me
pannaklio
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viayield-to-me yield-to-me

July 25 2017

pannaklio
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viaucieknijmi ucieknijmi
pannaklio
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
pannaklio
7847 eff1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
7703 4425 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaucieknijmi ucieknijmi
pannaklio
Reposted frombluuu bluuu viazf zf
pannaklio
pannaklio
8497 c793 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viahardkorwey hardkorwey
pannaklio
2435 d4e9
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialathea lathea
pannaklio
2408 96f9
Reposted fromlovebats lovebats viaHypothermia Hypothermia
pannaklio
7326 8a80
Reposted fromagridoce agridoce vialathea lathea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl